01 – PORSCHE 911/912 (1965–1973)

91
Verkauft

1973 PORSCHE 911T 2,4 TARGA "RS-Optik"

_DSC5505_x
Verkauft

1971 PORSCHE 911 T 2,2 TARGA

Porsche_912
Verkauft

1969 PORSCHE 912 COUPÉ

_DSC4552_x
Verkauft

1972 PORSCHE 911 T 2,2 COUPÉ

Internet_05_x
Verkauft

1973 PORSCHE 911 2,4 T COUPÉ

Internet_05_x
Verkauft

1970 PORSCHE 911 T 2,2 COUPÉ

02 – PORSCHE 911 (1974–1983)

IMG_0399
Verkauft

1983 PORSCHE 911 SC CABRIOLET

_OGP2761
Verkauft

1981 PORSCHE 911 SC TARGA

Internet_05_x
Verkauft

1982 PORSCHE 911 SC COUPÉ

_DSC5683_x
Verkauft

1982 PORSCHE 911 SC COUPÉ

_DSC4699_x
Verkauft

1979 PORSCHE 911 SC TARGA

_DSC4479_x
Verkauft

1982 PORSCHE 911 SC TARGA

Internet_07_x
Verkauft

1983 PORSCHE 911 SC CABRIOLET

03 – PORSCHE 911 (1984–1989)

_OGP4186
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 TARGA

_OGP4186
Verkauft

1985 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 TARGA

03
Verkauft

1985 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 COUPÉ

06
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 TARGA

07
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 COUPÉ

_OGP3754
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 CABRIOLET

IMG_9174
Verkauft

1989 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 CABRIOLET

IMG_1762
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 COUPÉ

_OGP3390
Verkauft

1988 PORSCHE 911 Carrera 3,2 Targa

_DSC4656_x
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 CABRIOLET

_DSC6121_x
Verkauft

1988 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 COUPÉ

04
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 CABRIOLET

Internet_05_x
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 TARGA

_DSC5366_x
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 TARGA

_DSC5637_x
Verkauft

1985 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 COUPÉ

_DSC4985_X
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 CABRIOLET

Internet_07_x
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 TARGA

DSC_8760_x
Verkauft

1986 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 CABRIOLET

Internet_08_x
Verkauft

1985 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 TARGA

Internet_06_x
Verkauft

1986 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 COUPÉ

Internet_05_x
Verkauft

1988 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 COUPÉ

Internet_04_x
Verkauft

1989 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 TARGA

Internet_06_x
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 CABRIOLET

Internet_05_x
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 COUPÉ

Internet_05_x
Verkauft

1988 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 COUPÉ

Internet_05_x
Verkauft

1989 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 TARGA

Internet_05_x
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 TARGA

Internet_05_x
Verkauft

1989 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 TARGA

911-9_x
Verkauft

1985 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 CABRIO

po_964_silber_cab_01
Verkauft

1987 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 COUPÉ

po_964_silber_cab_01
Verkauft

1985 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 COUPÉ

po_964_silber_cab_01
Verkauft

1985 PORSCHE 911 CARRERA 3,2 COUPÉ

04 – PORSCHE 964 (1990–1993)

_OGP4439
Verkauft

1991 PORSCHE 964 C4 COUPÉ

13
Verkauft

1992 PORSCHE 964 C2 CABRIOLET

04
Verkauft

1993 PORSCHE 964 C2 CABRIOLET

IMG_0433
Verkauft

1992 PORSCHE 964 C2 CABRIOLET

07
Verkauft

1992 PORSCHE 964 C4 COUPÉ

_OGP2548[1]
Verkauft

1990 PORSCHE 964 C2 TARGA

Porsche_964_Coupe_Schiefer-24
Verkauft

1992 PORSCHE 964 C4 COUPÉ

IMG_2013
Verkauft

1993 PORSCHE 964 C2 TARGA

IMG_0225
Verkauft

1991 PORSCHE 964 C2 TARGA

Img6420
Verkauft

1993 PORSCHE 964 RS AMERICA

09
Verkauft

1994 PORSCHE 964 C2 CABRIOLET

Internet_05_x
Verkauft

1994 PORSCHE 964 C2 CABRIOLET

_DSC6078_x
Verkauft

1994 PORSCHE 964 C2 TARGA

Internet_05_x
Verkauft

1992 PORSCHE 964 C2 CABRIOLET

Internet_06_x
Verkauft

1990 PORSCHE 964 C2 TARGA

Internet_07_x
Verkauft

1993 PORSCHE 964 C2 CABRIOLET

po_964_silber_cab_05
Verkauft

1990 PORSCHE 964 C2 TARGA

Internet_07_x
Verkauft

1992 PORSCHE 964 C2 CABRIOLET

Internet_05_x
Verkauft

1991 PORSCHE 964 C2 TARGA

964-16_x
Verkauft

1991 PORSCHE 964 C2 TARGA

po_964_silber_cab_01
Verkauft

1993 PORSCHE 964 C2 R-SERIE COUPÉ

po_964_silber_cab_01
Verkauft

1992 PORSCHE 964 C2 CABRIOLET

po_964_silber_cab_01
Verkauft

1991 PORSCHE 964 C2 CABRIOLET

po_964_silber_cab_01
Verkauft

1992 PORSCHE 964 C2 CABRIOLET

po_964_silber_cab_01
Verkauft

1992 PORSCHE 964 C2 COUPÉ

05 – PORSCHE 993 (1994–1998)

36
Verkauft

1997 PORSCHE 993 C2 Targa

993_targa-silber_106
Verkauft

1996 PORSCHE 993 C2 TARGA

32
Verkauft

1996 PORSCHE 993 C2 COUPÉ

_OGP2421[1]
Verkauft

1997 PORSCHE 993 4S

54
Verkauft

1997 PORSCHE 993 C2 CABRIOLET

Internet_5_x
Verkauft

1994 PORSCHE 993 COUPÉ

Internet_05_x
Verkauft

1997 PORSCHE 993 C2 COUPÉ

993_20140712_07
Verkauft

1996 PORSCHE 993 C2 CABRIOLET

po993c4-16_x
Verkauft

1997 PORSCHE 993 C4 CABRIOLET

_DSC4388_x
Verkauft

1996 PORSCHE 993 C4 CABRIOLET

Internet_05_x
Verkauft

1997 PORSCHE 993 C4 CABRIOLET

Internet_06_x
Verkauft

1997 PORSCHE 993 C4 CABRIOLET

Internet_05_x
Verkauft

1996 PORSCHE 993 COUPÉ

Internet_04_x
Verkauft

1996 PORSCHE 993 C2 CABRIOLET

Internet_03_x
Verkauft

1996 PORSCHE 993 C4 CABRIOLET

Internet_07_x
Verkauft

1996 PORSCHE 993 C2 CABRIOLET

Internet_21_x
Verkauft

1996 PORSCHE 993 C2 CABRIOLET

Internet_06_x
Verkauft

1996 PORSCHE 993 C2 CABRIOLET

Internet_05_x
Verkauft

1995 PORSCHE 993 C4 CABRIOLET

Internet_05_x
Verkauft

1997 PORSCHE 993 S COUPÉ

po-993-11_x
Verkauft

1996 PORSCHE 993 C2 CABRIOLET

Internet_05_x
Verkauft

1995 PORSCHE 993 C4 CABRIOLET –ERSTHAND–

po_964_silber_cab_01
Verkauft

1998 PORSCHE 993 C2 COUPÉ

po_964_silber_cab_01
Verkauft

1996 PORSCHE 993 C2 COUPÉ